יום ראשון

יום חמישי

יום רביעי

יום שלישי

יום שני

יום שישי

13:00 - 14:30

מתקדמים

18:00 - 19:00

ביניים

16:45 - 17:30

מתחילים

16.30 - 17.30

להקה

16.30 - 18.00

להקה

16:45 - 17:30

מתחילים

14.30 - 17.00

אומנים

19.00 - 20.30

להקה

17:30- 18:30

יסודות

17.30 - 18.30

מתקדמים

18:00 - 19:00

ביניים

17:30- 18:30

יסודות

20.30 - 21.30

מבוגרים

18:30 - 21:00

אומנים

18:30 - 21:00

אומנים

18:30 - 21:00

אומנים

18:30 - 20:00

מתקדמים

20.00 - 21.00

מבוגרים

אימונים בבית הספר לקרקס מחולקים לקבוצות לפי גיל או רמות. 

קבלה לכל קבוצה מותנת במעבר מבחן והחלטת צוות המדריכים.

בכל קבוצה ישנם מדריכים קבועים שמאמנים את הקבוצה לפי תוכנית האימונים המאושרת ע"י הנהלת בית הספר. 

התקדמות התלמיד נרשמת ביומנים האישיים שמקבלים המתאמנים בתחילת השנה. 

הישגים באימונים גם קובעים מתי ולאיזה קבוצה יעבור התלמיד בסיום ביצוע כל הקריטריונים למעבר.

ישנה אפשרות במעבר תלמיד מקבוצה לקבוצה גם אם לא סיים את כל ההתחייבויות ביומנו האישי וזאת עפ"י החלטת וועדת המדריכים של בית הספר.

מערכת שעות האימונים 2019-2020